331314
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
338
453
329135
2434
9616
331314

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-10 10:49

  

ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการ

ของ สรพ.4ยื่นแบบ คร.11 ออนไลน์

คลิก https://eservice.labour.go.th/eformweb/

 

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการกรอกข้อมูล

โทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือสายด่วน 1546

ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กสร.ชูกลไกบริหารงานบุคคลเชื่อมนายจ้างลูกจ้าง

Post on 08 กุมภาพันธ์ 2561
by Area4
ฮิต: 334

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ชูเป็นกลไกเชื่อมสัมพันธ์อันนายจ้าง ลูกจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลัง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ว่า กสร.ได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น โดยเชิญเจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากนักบริหารงานบุคคล เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ทั้งนี้ เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารงานบุคคลในระดับสูงของภาคเอกชน จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานของรัฐบาล ข้อกฎหมาย และมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างผลิตภาพในการประกอบการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ควบคู่กับการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง

ที่มา :https://www.innnews.co.th/economy/news_9237/