0388e01a0063d351d058f996ae7f7553.jpg

231075
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
377
2231
226273
4003
8643
231075

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-11 17:54

ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการ

ของ สรพ.4


 ยื่นแบบ คร.11 ออนไลน์

คลิก https://eservice.labour.go.th/eformweb/

 

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการกรอกข้อมูล

โทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือสายด่วน 1546

ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กสร.อบรมวิทยากรตัวคูณสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้แรงงาน

Post on 11 มิถุนายน 2562
by Area4
ฮิต: 116

กสร.อบรมวิทยากรตัวคูณสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้แรงงาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตามโครงการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบกิจการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 40 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยในการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มา : https://gnews.apps.go.th/news?news=41623