524718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
221
582
2808
519064
14317
22010
524718

Your IP: 192.168.2.69
2022-09-29 23:49

    

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการกรอกข้อมูล

โทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือสายด่วน 1546

ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ ไทยรับรองอนุสัญญาไอแอลมาก 19 ฉบับ

Post on 30 ตุลาคม 2562
by Area4
ฮิต: 380

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ ไทยรับรองอนุสัญญาไอแอลมาก 19 ฉบับ

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) ของไทย โดยให้อ้างว่า ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ประสานงานกับสหรัฐฯ มาโดยตลอด โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ร่วมกัน ซึ่งหากสหรัฐฯ มีประเด็นอะไรแจ้งมา ไทยจะทำรายงานในประเด็นเหล่านั้นส่งถึงสหรัฐผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการปกติที่ทำกันอยู่แล้ว และก่อนที่สหรัฐฯ จะประกาศตัดจีเอสพี ไทยเคยมีหนังสือขอประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์เพื่อชี้แจง แต่ก็ไม่มีการตอบกลับ จนมีการประกาศตัดจีเอสพีสินค้าไทยออกมาก่อน ยืนยันว่า ที่ทำหนังสือประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ ไม่ใช่เพราะได้รับสัญญาณอะไรมา แต่เพราะเป็นมาตรการพูดคุยกันประจำ ทั้งนี้ ได้มีการคุยกับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ แล้วว่า มีประเด็นไหนที่ยังเป็นข้อกังวลใจอยู่หรือไม่ พอถึงรอบที่ต้องรายงานก็จะรายงานว่าไทยได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปบ้าง

กรณีที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิการรวมตัว และฉบับ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรอง ซึ่งไทยมีแผนรับรองฉบับที่ 98 ก่อน โดยได้มีการปรับแก้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ กับ พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิหาสกิจสัมพันธ์ เป็นกฎหมายที่จะมารองรับอนุสัญญาฯ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำการตรวจ และส่งกลับมาให้กระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะแก้ไขในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะทำหนังสือยืนยันกลับไป

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า พื้นฐานอนุสัญญาไอแอลโอ มีอยู่ประมาณ 8 ตัว ซึ่งไทยรับไปแล้ว 6 ตัว และมี 2 ตัวที่ยังไม่ได้รับ แต่ก็มีแผนที่จะรับ ซึ่งหากมีประเด็นอะไรที่สหรัฐฯ มองว่าทำไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใดก็จะชี้แจงไป ขณะที่ ปัจจุบันไทยให้การรับรองอนุสัญญาไอแอลโอไปแล้ว 19 ฉบับ และพิธีสารอีก 1 ฉบับ ซึ่งในแง่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาถือว่าไทยปฏิบัติจำนวนมาก เช่น ฉบับที่ 188 อนุสัญญาเกี่ยวกับประมงทะเล ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ เรื่องที่กล่าวอ้างว่าไทยปฏิบัติไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา หรือไม่สอดคล้องกับสากล จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่รุนแรงเกินไป เพราะไทยปฏิบัติไปจำนวนมากแล้ว โดยให้สิทธิคนต่างด้าวเท่าเทียมกับคนไทยและยึดหลักมาตรฐานสากล ส่วนอนุสัญญาฉบับที่ 98 ไทยกำลังเตรียมที่จะรับรอง

ที่มา :http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191028205249772

ผู้บริหาร